Գլխավոր էջ

Բելգիայի Հայ Ավետարանական Եկեղեցու

Պաշտոնական Կայք

Պաշտամունքները տեղի են ունենում, ամեն կիրակի ժամը 15:00-ին

Հարցեր, խնդիրներ կամ մեկնաբանություններ.

E-Mail ուղարկեք վեբմասթերին.

info@bhae.be